Delbare kabelstrømtransformatorer for måle-/relékjerner, GSK

Produktbrosjyre for GSK

Delbar kabelstrømtransformator type GSK, med en kjerne

Uavhengig av spenning med isolert kabel.

Hull opptil 400mm.

Kan leveres med koblingsboks i IP54.

Vi lagerfører transformatorer for bl.a. jordfeilsbeskyttelse.

Kan leveres omkoblingsbar.

Målskisser: Se nederst på siden. Dette er de vanligste typene, men det finnes en rekke spesialutførelser, kontakt oss gjerne.

Utendørsutførelsen skiller seg fra innendørsutførelsen ved at koblingsboksen har beskyttelsesklasse IP54 og har ytre dimensjoner på ca. 60x60x60mm pluss kabelfeste. Leveres i utendørsutførelse for omgivelsestemperaturer ned til -50°C.

Monteringsanvisning for delbar kabelstrømtransformator type GSK

Før montering: Rengjør jernkjernenes kontaktflater og smør dem inn med et tynt lag med teknisk vaselin eller olje. Sett topp og bunn sammen. Sjekk at begge halvdelene har samme serienummer. Monter de 4 skruene med trykkfjær. Skruene må dras jevnt til og monteres i kryss.

Etter monteringen kan en kontrollmåling utføres som følgende: Pass på at kabelen som strømtransformatoren er montert rundt er spenningsløs og ikke danner en lukket krets. På merkeskiltet er det angitt en spenningsverdi U0 og en strømverdi I0. Koble til en 50Hz spenning tilsvarende U0 ved sekundærklemmene S1 og S2. Strømmen i denne kretsen vil nå være lik eller mindre enn I0. Høyere strøm indikerer at kjernenes kontaktoverflater ikke ligger mot hverandre.

Monteringsanvisning GSK

Monteringsanvisning GSKF

Målskisser