FAQ - Elster Målerdatabase

Generelt

Siste versjon: 0.93c (2013-12-16).

Sommer/vintertid

For å være kompatibelt med forskjellige systemer har EMDB innbygd støtte for flere metoder for å takle overgangsdøgnet til sommer- eller vintertid. Hvilken metode som er 'riktig' avhenger av hvordan systemet som vil viderebehandle eksportfilene (eller som genererer importfilene som går til EMDB) behandler disse filene. Valgene må derfor settes opp forskjellig avhengig av hvilket system som vil behandle filene, og vil også kunnne variere avhengig av filformat. EMDB har derfor separate innstillinger for både import og eksport for hvert enkelt filformat.

Valgene for sommer-/vintertid finner du under Innstillinger -> Vis innstillinger. Velg eksport- eller importinnstillinger for formatet du ønsker å konfigurere. Valgene er satt opp slik at de skal være mest mulig selvforklarende. Hvis du vet hvordan du vil ha filene, men er i tvil om hvordan innstillingene skal stå kan du kontakte Elster for assistanse. Hvis du ikke vet hvordan kundesystemet ditt vil ha filene anbefaler vi at du kontakter leverandøren av systemet før du kontakter oss.

Merk: Noen systemer som importerer GS2 1.2-filer forventer ved overgang til vintertid at starttidspunktet for timeverdiene er forskjøvet bakover til kl. 23:00 forrige dag, eller at stopp-tidspunktet er justert fremover til time 1 neste dag. For å få benyttet disse valgene i EMDB trenger du versjon 0.84 eller senere. Kontakt oss for en eventuell oppgradering av programmet.

Annet

Mer informasjon vil bli lagt ut etterhvert.

I mellomtiden kan du kontakte oss for andre spørsmål.