Kabelstrømtransformatorer for måle-/relékjerner, GSK

Produktbrosjyre for GSA

Kabelstrømtransformatorer for innen- og utendørsbruk

Kabelstrømtransformator type GSA, med en eller flere kjerner.

Uavhengig av spenning med isolert kabel. Hull opptil 400mm. Kan leveres med koblingsboks i IP54.

Vi lagerfører transformatorer for bl.a. jordfeilbeskyttelse. Tilgjengelig med omkoblingsmulighet.

Etter monteringen kan en kontrollmåling utføres som følgende:

Pass på at kabelen som strømtransformatoren er montert rundt er spenningsløs og ikke danner en lukket krets. På merkeskiltet er det angitt en spenningsverdi U0 og en strømverdi I0. Koble til en 50Hz spenning tilsvarende U0 ved sekundærklemmene S1 og S2. Strømmen i denne kretsen vil nå være lik eller mindre enn I0. Høyere strøm indikerer at kjernenes kontaktoverflater ikke ligger mot hverandre.

Produktbrosjyre for GSR

Ringkabelstrømtransformator, type GSR

For måling og beskyttelse inntil 15 000A. Sekundærsiden 5A/1A.

Kan monteres i alle posisjoner. Konstruert for høye omgivelsestemperaturer. Uten festeplate.

Nøyaktighetsklasse 0,2s benyttes for debiteringsmåling


Måleklasse Strømfeil +/- ved nedenfor angitt strøm i % Vinkelfeil +/- ved nedenfor angitt strøm i %
Omsetningsfeil Vinkelminutter Centiradianer
0,2s 1% 5% 20% 100% 120% 1% 5% 20% 100% 120% 1% 5% 20% 100% 120%
0,75 0,35 0,2 0,2 0,2 30 15 10 10 10 0,9 0,45 0,3 0,3 0,3


Eksempel: Transformator 200/5A klasse 0,2s: Ved målepunktet 1% (dvs 2A) er strømfeilen mindre enn +/- 0,75%.

Målskisser