Jordfeiltransformatorer – Viktig å tenke på

Injab Kraft Teknik AB har i samarbeid med ELEQ utarbeidet en praksis som sikrer detektering av jordfeil. Idag finnes ingenting i IEC- eller ISO-standarden som spesifiserer strømtransformatorer for deteksjon av jordfeil.

Urettet jordfeil:

Strømtransformatorens arbeidsområde for jordfeildeteksjon er nesten utelukkende i måleområdet 0-10% av transformatorens merkestrøm. Derfor legger vi størst vekt på nøyaktigheten innen dette området.

Rettet jordfeil:

Vinkelavviket er avgjørende ved retningsbestemt jordfeil.

Vi sier at vinkelavviket ikke kan være større enn 120 vinkelminutter (dvs. ca. 2 grader) ved ønsket utløsningsstrøm.

Viktige data for oss ved dimensjonering:

Fortell oss lavest ønsket utløsningsstrøm, angi også kabeltverrsnitt og målekabelens lengde.

Omsetningsfeil:

Omsetningsfeil for jordfeildeteksjon er av mindre betydning, men vi levererer alltid transformatorer med mindre omsetningsfeil enn 3% ved 10% av merkestrøm.

Kontakt oss for hjelp eller informasjon.

Følgende data er viktige for oss ved dimensjonering:

Strømtransformatorens hulldiameter: ......mm
Omsetning (f.eks. 100/1A): ....../......A
Byrde (som regel utgjør kabelen den største byrden): ......VA
Alternativt tverrsnitt: ...... og lengde: ......
Urettet eller rettet jordfeil: Utløsningsverdi: ......A


Tilleggsbyrde

Informasjon angående tilleggsbyrder

Våre tilleggsbyrder for strøm- og spenningstransformatorer er ohmske med cos ß = 1.

Tanken er at disse skal anvendes for å belaste strøm- og spenningstransformatorer med opptil 35% av deres merkebyrde slik at måleklassen oppnås.

Bruksområdet er hovedsaklig til eldre transformatorer der merkebyrden er såpass høy at man kommer utenfor klassen ved tilkobling av nye elektroniske elmålere eller måleutstyr.

For strømtransformatorer lagerfører vi normalt: 2,5, 5, 10, og 20 VA.

For spenningstransformatorer lagerfører vi normalt: 5, 10, og 20 VA.

Andre verdier kan skaffes ved etterspørsel.

Byrdeberegning

Klikk her for byrdeberegning.

Ved bestilling må sekundærstrøm eller sekundærspenning oppgis.

Målskisse for byrder opptil 30VA: