A100C

Enfase kWh-måler.

A100C er en kompakt og avansert kWh-måler som er bygget på samme grunnlag som A100. For å ytterligere forsterke sikkerheten blir målerens hoveddeksel permanent festet til underdelen i løpet av produksjonsprosessen.

AS230

Enfase smartmåler.

AS230 vil bli benyttet som enfase smartmåler i vår AMS-løsning. Måleren er modulær og muliggjør kommunikasjon via flere protokoller slik som GSM/GPRS, PLC og radio for WAN/LAN/HAN-kommunikasjon.

A1100

Trefase kWh-måler.

Ved bruk av innovativ målerteknologi kan Metering AS tilby en kostnadseffektiv måler som med stor sikkerhet ivaretar en høy grad av nøyaktighet over målerens operasjonsområde.

OBS: Leveres ikke lenger med mekanisk telleverk.

A1140

Trefase smartmåler.

A1140 vil bli benyttet som trefase smartmåler i vår AMS-løsning. Måleren er modulær og muliggjør kommunikasjon via flere protokoller slik som GSM/GPRS, PLC og radio for WAN/LAN/HAN-kommunikasjon.

AS1440

Trefase smartmåler.

For smartmåling og andre sofistikerte formål.

AS1440 vil bli benyttet som trefase smartmåler i vår AMS-løsning. Måleren er modulær og muliggjør kommunikasjon via flere protokoller slik som GSM/GPRS, PLC og radio for WAN/LAN/HAN-kommunikasjon.

Basert på state of the art teknologi samt digital behandling av målte verdier oppfyller AS1440 vilkårene for nøyaktig måling, sikker lagring og pålitelig dataoverføring. Måleren er tilgjengelig for enten direkte- eller CT/VT-tilkoblinger. Målinger kan foretas for alle fire kvadranter.

I tillegg kan AS1440 utstyres med deteksjon av tyveri/manipulering. For fjernavlesning er kommunikasjonsmoduler for WAN-kommunikasjon tilgjengelig (f.eks GSM / GPRS, PLC), samt en M-BUS-modul for HAN kommunikasjon til gass- eller vannmålere. Videre kan et relé installeres for å koble forbrukeren ut eller inn, fullstendig eller ved et forhåndsbestemt nivå.

A1700

Kombimåler.

Markedets mest avanserte programmerbare kombimåler. Måleren er utviklet for å dekke behov fra det enkleste til det mest avanserte målepunkt, og er svært populær for bruk til måling av grønn kraft, vindkraft, micro-, mini- og småkraftverk. Er også egnet til registrering av jordfeil og brudd i nullpunktssikring. Måleren leveres som direkte og trafokoblet og i klassene 0.2s, 0.5s og 1.

A2500

Presisjonsmåler.

A2500 er en rack-montert presisjonsmåler utviklet for måling i større målerpunkt. Måleren leveres med enkelt eller dobbelt rack med Essailec-kontakt. Leveres som klasse 0.2s og 0.5s.