Oversikt

Antenner og tilbehør.pdf.

ASLH 304

Delta Plus CLI Modem V32Bis fjernavlesningsmodem.

Fjernkonfigurerbart GSM-modem, monteres direkte under målerens terminalcover.

Strømforbruk er minimalisert for å eliminere behov for batteriskifte.

ASLH 305

Delta Plus LAN IP Serial til Ethernet Bridge.

Enheten kobles til utstyr laget for kommunikasjon via fastlinjemodem, og muliggjør dermed fjernavlesning via standard Ethernet LAN.

For første gang er det både økonomisk og teknologisk forsvarlig å benytte LAN som transportmedia for fjernavlesning i stor skala. I mange tilfeller kan en enkelt LAN-forbindelse til en kundes designerte nettverksrouter muliggjøre fjernavlesning av hundrevis av målere. Dette gir store gevinster innen både kostnader og effektivitet; lokale modemer samt lokale og eksterne telelinjer kan elimineres, samtidig som avlesningstiden reduseres kraftig siden flere eller alle av de eksterne enhetene kan leses av samtidig.

Enheten tildeles en fast IP-adresse for kommunikasjon. Dette gjør enheten direkte adresserbar innen nettverket. For maksimal kompatibilitet med vertsutstyret benytter enheten et standard AT kommandogrensesnitt tilsvarende telefonmodemer. Den framstår derfor for verten som et vanlig modem.

Monteres direkte under målerens terminalcover. Installasjonen utføres på samme måte som for andre Delta Plus-modemer, bortsett fra at det tilkobles en standard CAT5 Ethernet kabel istedet for en telefonlinje eller antenne.

ASLH 306

Delta Plus Mobile II A GSM/GPRS fjernavlesningsmodem.

Andregenerasjons høyhastighet fjernavlesningsmodem. Monteres direkte under målerens terminalcover. Ideelt for AMS og generell fjernavlesning.

Strømforbruk er minimalisert for å eliminere behov for batteriskifte.

Enheten opereres og oppfører seg som et standard modem; selv i GPRS-modus fungerer den som et leid linje-modem.

Støtter også V110 modus for økt kommunikasjonshastighet fra og til verter via ISDN eller GSM.

En antenne kan kobles til enhetens flying lead eller kobles fjernt via en skjøteledning om nødvendig.

ASLH 308

Elster A1120/1140 Bespoke CSD/GPRS/GSM/SMS trådløst modem.

GPRS/GSM/SMS trådløst modem, spesiallaget for Elsters A1120/1140-målere.

Enheten opereres og oppfører seg som et standard modem; selv i GPRS-modus fungerer den som et leid linje-modem.

Støtter også V110 modus for økt kommunikasjonshastighet fra og til verter via ISDN eller GSM.

SMS AMR støttes også for NHH-måling. Programmerbar vert (host), avlesningsintervall og fjernavlesningsforespørsler støttes fullt.

En antenne kan kobles til enhetens flying lead eller kobles fjernt via en skjøteledning om nødvendig.

ASLH 363

Elster A1700 GSM Mains Modem.

To be released shortly.

ASLH 364

Elster AS230 GSM Mains Modem.

GPRS/GSM/SMS trådløst modem, spesiallaget for Elster’s lavkostnadsmåler AS230.

Enheten opereres og oppfører seg som et standard modem; selv i GPRS-modus fungerer den som et leid linje-modem.

Støtter også V110 modus for økt kommunikasjonshastighet fra og til verter via ISDN eller GSM.

SMS AMR støttes også for NHH-måling. Programmerbar vert (host), avlesningsintervall og fjernavlesningsforespørsler støttes fullt.

En antenne kan kobles til enhetens flying lead eller kobles fjernt via en skjøteledning om nødvendig. Intern PCB-antenne støttes også.

ASLH 350

Signalstyrketester for GSM-nettverk.

En liten og lett enhet som enkelt kan benyttes til å måle signalstyrke.

ASLH 359

GSM signalanalysator.

Denne signalanalysatoren undersøker alle celler den finner for å idenitisere nettverk og signalstyrke. Dette gjøres via dens egen antenne, slik at brukeren kan gå rundt for å finne et godt sted å teste, eller via en antenne koblet til analysatorens SMA connector – slik at testing kan utføres fra en installert antenne. Analysen er nettverksuavhengig - SIM-kort er ikke nødvendig.

Når analysen er fullført viser LCD-displayet beste signalstyrke i dBm og nettverksnavn for hvert funnet nettverk. Enheten kontrolleres via et enkelt menygrensesnitt.

Analysatoren kan også vise standard signalstyrke fra installerte GSM-modemer ved å koble til via en serialport, noe som muliggjør komplett modem-SIM-antennetesting på stedet.

Kan kobles til en PC for avansert konfigurasjon og logging av testresultater.

ASLH 359 benytter en intern mikroprosessor og ASLHs proprietære GSM-teknologi, noe som gir en uovertruffen funksjonalitet for en håndholdt tester.

Magnetfotsantenne

Antenne tilpasset GSM/GPRS-kommunikasjon.

Leveres med 2,5m, 5m eller 10m kabel; SMA- eller FME-tilkobling. 5dB forsterkning.

Rørantenne

Antenne tilpasset GSM/GPRS-kommunikasjon.

Leveres med 1,1m kabel; SMA- eller FME-tilkobling. Tilpasset for montasje i rør.

Rørantenne for radio

Antenne tilpasset radiokommunikasjon.

RF frekvensområde 698-960MHz. Leveres med 1,5m kabel. MCX right angle.

Stavantenne

Antenne tilpasset GSM/GPRS-kommunikasjon.

Leveres med 1,5m kabel; SMA- eller FME-tilkobling. 2dB forsterkning.

Vandalsikker antenne

Antenne tilpasset GSM/GPRS-kommunikasjon.

Leveres med 4m kabel; SMA- eller FME-tilkobling. 2dB forsterkning.