2016-12-22  :  Julestengt

Vi har stengt fredag 23 desember og fredag 30 desember.


2016-07-20  :  Nye kontrakter

Metering AS har inngått nye kontrakter på leveranse av strøm- og spenningstrafoer og måleromkoblere til:


2014-10-01  :  Kurs i strøm- og spenningstransformatorer; Elmåledagene

Kontakt oss for mer informasjon.


2014-07-02  :  Ny leverandør av transformatorer og måleromkoblere

Metering AS har inngått et samarbeid med Injab Kraft AS om distribusjon av ELEQ/KWK-produkter som måleromkoblere, strøm- og spenningstransformatorer.

Se produktsidene våre for mer informasjon.


2013-12-05  :  Nye typer plastplomber tilgjengelige

Se produktsidene våre for mer informasjon.


2012-11-09  :  Elmåledagene

Vi er på elmåledagene 13-14 november. Du treffer oss ved stand 17.


2012-08-20  :  Nytt faksnummer

Vi har endret faksnummer til 51 46 26 27.

Kontakt oss


2011-12-08  :  Oppdatert kontaktinformasjon

Vi har opprettet nye epostadresser for diverse henvendelser:

Kontakt Stilling/beskrivelse Telefon Telefaks E-post
Sentralbord Generelle henvendelser 51 46 26 00 51 46 53 55 info@metering.as
Salg Salg og logistikk 51 46 26 00 51 46 53 55 salg@metering.as
Support Brukerstøtte 51 46 26 00 51 46 53 55 support@metering.as

Kontakt oss


2010-12-14  :  Elster Metering AS bytter navn og eiere

Vi ønsker å informere om at Elster Metering AS har skiftet eierskap. Det nye selskapet er eid av de ansatte, og skifter navn til Metering AS. Metering AS vil fortsette som offisiell distributør av målere og assosierte produkter fra Elster. Driften av selskapet vil fortsette som før, og for våre kunder og leverandører vil det ikke bli noen endringer.

Som et selvstendig selskap vil Metering AS kunne dedikere mer av sin tid og sine ressurser til å fortsatt levere et høyt nivå av tjenester for våre kunder i Norge.

Under den nye ledelsen blir den lokale ekspertisen beholdt, og De som vår kunde vil forholde Dem til de samme kontaktpersoner som før. Navneendringen er allerede utført, vår adresse og våre telefonnummer er uendrede. Det viktigste for både Elster og Metering AS er at våre verdsatte kunder fortsatt vil kunne dra nytte av førsteklasses service ved leveranse av målerprodukter.

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid i tiden fremover.

Ny adresse for vår nettside: metering.as.


2009-08-26  :  Ny distribusjonsavtale for ASK strømtrafoer

Vår leverandør av strømtrafoer har inngått avtale med DEIF om distribusjon til det nordiske markedet. Derfor har trafoene fått endret utseende. Fargen på dekklokkene er endret fra rød til blå, og på merkeskiltet står det nå DEIF istedet for MBS. Trafoene holder de samme tekniske spesifikasjoner som før, bortsett fra at ASK 41.4 ikke lenger har kortslutningslask. Trafoene blir fortsatt produsert av MBS.


< Side 1, 2, 3 >